Projekt

 

Klicka på rubrikerna nedan för mer information om våra spännande projekt:

Vätgas är en av de största trenderna inom energibranschen idag. Dock finns svårigheter med låga verkningsgrader i värdekedjan. Vår innovation adresserar möjligheten att effektivisera kompression av vätgas samt producera el i kombination med bränsleceller med en högre nyttoeffekt.

Kan man effektivisera förbränningsprocessen med hjälp av infraljud? Läs vidare om hur vi lyckades...