SH2RP -Solar Hydrogen High Resilience Power

10.12.2019

Utveckla en lösning som kan producera solel 24/7, omöjligt? Inte för oss, läs mer om våran lösning här...

Projekt beskrivning

Projekt har som mål att skapa en förnybar kraftkälla för elproduktion, med kapaciteten att leverera el utan störningar 24/7 baserat på endast sol och vatten. Tekniken för en sådan lösning är välkänd med ändå inte beprövad i större skala för att balansera grundläggande försörjningsbehov i elnätet.

Solsken på burk.

Mer information följer