Utveckling av Vätgasvärdekedjan

03.06.2021

Vätgas är en av de största trenderna inom energibranschen idag. Dock finns svårigheter med låga verkningsgrader i värdekedjan. Vår innovation adresserar möjligheten att effektivisera kompression av vätgas samt producera el i kombination med bränsleceller med en högre nyttoeffekt.

När vi nu stänger Projektet fas 1 har vi sammanställt konceptet.

Vi startar nu Projektets fas 2 för att fastställa en utökad validering av energibalansen och är mycket tacksam för det externa finansieringsstöd vi erhållit av Energimyndigheten.

Hösten 2021 Förväntas byggandet av första prototypen starta.