The Sustainable Hydrogen City

30.09.2020

Vi har anmält oss till tävlingen: Helsinki Energy Challenge https://energychallenge.hel.fi/ 

Med ett starkt helhetskoncept som baseras på vätgas som balanslast kan vi erbjuda en lösning som skapar det fossilfria samhället helt utan CO2 utsläpp!!!

Läs mer på vår engelska sida: